Author: Gulam Hafiz

Saiyya Nazre Karam(Punjabi Naat)

Saiyan Nazar e Karam Saiyan Nazar e Karam Saiyan Nazar e Karam Saiyan Nazar e Karam Di Kar Sohnaya Wa Saiyan Nazar e Karam Di Kar Sohnaya Wa Sun Arz Mery Sun Arz Mery Saiyan Nazar e Karam Sa…